- Йоркийн их сургууль keele оюутны хотхоны газрын зураг
Газрын зураг-Йоркийн их сургуулийн keele хотхон